Olof Karlén är utbildad civilingenjör inom elkraftteknik vid Chalmers Tekniska högskola. Efter examen 1980 följde nästan tjugo år på olika befattningar inom Sydkraft-koncernen. Efter drygt fem år som plats- och avdelningschef vid SwedPower, blev Olof Karlén anställd som vice VD vid ABEL Gruppen Sweden AB.
Nu erbjuder Olof Karlén konsulttjänster i sitt eget företag Karlén Engineering.

Här kan du ladda ner uppdaterad CV.