För problemlösning och analys utnyttjas simuleringsprogrammet PSCAD® / EMTDC™. Programmet är idag ett av marknadens kraftfullaste verktyg när det gäller att analysera dynamiska och transienta förlopp i ett elsystem. Typiska tillämpningar är dynamik i elektriska maskiner, kraftelektroniktillämpningar men även system där kablar, luftledningar och högspänningsutrustning ingår.
När det gäller elkvalitetsmätning utnyttjas elkvalitetsanalysatorn EQUA som ett kraftfullt verktyg för att registrera transienta förlopp eller långtidsmäta elkvalitetsnivåer.

PSCAD® is provided by the Manitoba HVDC Research Centre. For further information see www.pscad.com.