Välkommen till Karlén Engineering
Karlén Engineering är ett konsultföretag som erbjuder ett brett spektrum av elkraftstekniska tjänster. Dessa kan bland annat vara aktuella inom:
Produktionsanläggningar
- Vindkraft
- Vattenkraft
- Solenergi
Överföringssystem
- Transformatorstationer
- Kraftledningar
- Kablar
Slutanvändare
- Industri
- Hushåll

Utredningar och förstudier kan innebära ett utarbetande av beslutsunderlag där olika alternativ kan prioriteras.

Problemställning - Analys - Åtgärdsförslag. Typiska exempel är brister i elkvaliteten hos elnätet som kan leda till produktionsstopp i större processindustrier. Arbetsgången inkluderar ofta elkvalitetsmätning, analys med simuleringsmodeller och utarbetande av åtgärdsförslag.

Utbildning och kurser skräddarsydda för ett visst kundbehov tas fram vid behov. Detta kan innefatta vidareutbildning av egen personal inom elkvalitetsområdet.

En ingående analys av ett felförlopp som lett fram till haverier eller skador på en anläggning. Ofta utnyttjas internationella erfarenheter och rapporter för att klarställa orsakerna.

Ibland finns det behov av att klarställa nivån hos elkvalitén i nätet som exempelvis flimmernivå eller halten av övertoner i syfte att få fram ett ”fingeravtryck” inför framtida förändringar i nätet.